Wijngilde de Roemer

Kinrooi (B)

Orde van Bacchus

Doelstelling:

Als waardering voor hun inzet en kunde biedt de wijnkeurdersorde Bachus de uiterst bekwame wijnmakers de mogelijkheid een passende gradering te behalen.
- Per jaar kan per wijnmaker slechts een graad behaald worden.
- Aan welke voorwaarden moet men voldoen om in aanmerking te komen voor een der graden?

1 Eerste-wijnmaker:
Totaal van 200 punten behalen in meer dan een wijnklasse.

2 Meester-wijnmaker:
De graad van eerste wijnmaker bezitten en bovendien nog 250 punten behaald hebben.

3 Grootmeester-wijnmaker:
De graad van Meester-wijnmaker bezitten en nog 300 punten behaald hebben.

4 Commandeur:
De hoogste titel, namelijk de meest compleetste wijnmaker.
Deze toekenning wordt aan die wijnmaker gegeven die na het behalen van de graad Grootmeester-wijnmaker nog 400 punten behaald heeft.

Toelichting:

- Enkel A- en AA wijnen komen hiervoor in aanmerking.
- Elke wijn van een A kwaliteit bekomt 50 punten.
- Elke wijn van een AA kwaliteit bekomt 100 punten.
- Per jaar telt slechts een wijn per keuring aangeboden wijnklasse.
- Per wijnklasse mogen maximaal drie wijnen per klasse worden aangeboden.
- Per wijnklasse komen maximaal 100 punten in aanmerking. Indien deze 100 punten behaald zijn telt deze klasse niet meer mee, ook niet voor een hogere graad.
- Heeft men een A behaald in een klasse dan moet men om de resterende 50 punten in deze klasse te verkrijgen een AA behalen.
- De behaalde punten in andere klassen dan die waarin reeds een graad behaald is worden opgespaard tot het vereiste puntentotaal bereikt is voor het toekennen voor een hogere graad.
- Een tijdspanne om deze punten te behalen wordt niet opgelegd.
- Iedere wijnmaker voor zich kan het puntentotaal bijhouden, maar men kan ze ook opvragen bij de wedstrijdleiding.
- Het toekennen en lauweren van een behaalde graad zal plaatsvinden tijdens het jaarlijks ledenfeest.

Bacchus / Dioynsus

Copyright © 2023. All Rights Reserved.