Wijngilde de Roemer

Kinrooi (B)

Privacy verklaring Wijngilde De Roemer

Vereniging van ambachtelijke wijnmakers en bierbrouwers

Contact via: Contactformulier
Website: https://www.deroemer.be

Wijngilde De Roemer, gevestigd te Kinrooi België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wijngilde De Roemer Kinrooi
tel: +3289863548

Hennie Brunenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijngilde De Roemer
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijngilde De Roemer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Beeldmateriaal

Wijngilde De Roemer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U als lid van onze vereniging te kunnen inschrijven
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief/gildeblad
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, in verband met mededelingen over onze activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijngilde De Roemer gebruikt geen programma’s voor geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
De medewerker van Wijngilde De Roemer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Exel, Word. En is beveiligd met de gebruikelijke software.

Aangezien de vereniging zowel Belgische als Nederlandse leden en bestuursleden heeft zullen de gegevens afhankelijk van de woonplaats van de verwerker van de gegevens (secretaris) bij die persoon in dat land worden opgeslagen.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten van Wijngilde De Roemer waarbij u aanwezig bent worden door en voor de vereniging foto’s gemaakt, Deze foto’s dienen uitsluitend voor gebruik binnen de vereniging en dienen:
- Ter illustratie van ons verenigingsblad De Roemer.
- Om op te nemen in ons fotoboek over activiteiten van de vereniging

Beeldmateriaal zal niet samen met overige persoonsgegevens worden opgeslagen.
Door u aan te melden bij onze vereniging en lid te zijn van onze vereniging geeft u toestemming beeldmateriaal van u te gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijngilde De Roemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:
– Voor adres telefoon email en bankrekening gegevens een bewaartermijn van maximaal een jaar nadat u zich als lid van Wijngilde De Roemer heeft afgemeld.
– Beeldmateriaal zal langer worden bewaard en behoort tot het erfgoed van de vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijngilde De Roemer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijngilde De Roemer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijngilde De Roemer gebruikt cookies voor verbetering van de website en het meten van bezoekersaantallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijngilde U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zodra wij hebben voldaan aan uw verzoek tot verwijdering uit ons bestand zal een eventueel lidmaatschap bij wijngilde De Roemer tevens beëindigd zijn.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijngilde De Roemer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder in Belgie, de Autoriteit Persoonsgegevens. Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijngilde De Roemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opgesteld te Kinrooi september 2018

Copyright © 2023. All Rights Reserved.